Chuỗi Tràng Hạt 108 Hạt Gỗ Công Mun, Kết Hợp Bi Bạc Và Charm Bạc (phân tách 27 hạt)

388.000 VND
Chuỗi tràng hạt, một dòng vật phẩm chánh niệm, tượng trưng và hướng đến sự nhất tâm, không tán loạn và sự bảo hộ. Khi muốn tâm bình an, bạn hãy lần từng hạt cùng câu niệm Phật, hoặc lời nhủ thầm tích cực, hoặc cùng hơi thở. Từng hạt được lần qua, thân tâm dần lắng đọng, cân bằng, trở về với sự bình an.
Số lượng:
Chia sẻ trên:

Giỏ hàng

Tổng: 0 VND

sm-zalo