Hành trình về với hạnh phúc chân thật là hành trình quay trở về bên trong, trở về với nội tâm vững mạnh, bình an và sự tỉnh thức. Khi đó, hạnh phúc chân thật sẽ hiển hiện.

Cùng Hạnh Phúc Books

Cùng Hạnh Phúc Books ra đời với sứ mệnh "Xây dựng một Cộng đồng của Hạnh Phúc chân thật, nơi các thành viên cùng thực hành chuyển hoá để nội tâm được vững mạnh, bình an."

Với sứ mệnh đó, Cùng Hạnh Phúc Books chuyên về mảng Kinh - Sách Phật Giáo, dòng sách Thực hành chuyển hoá dành cho người lớn, và Tủ sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn thiện lành cho trẻ.

Với từng trang sách mở ra, Cùng Hạnh Phúc hy vọng chúng ta sẽ cùng bước lên hành trình chuyển hoá những điều chưa an lành, chưa tích cực, chưa hạnh phúc để được bình an hơn, hạnh phúc hơn. Hành trình này sẽ được trang bị bởi các kiến thức, đúc kết quý giá, các phương pháp thực hành tỉnh thức. Và việc của chúng ta là: Mở sách ra và Thực hành.

Để hỗ trợ hành trình thực hành được lợi lạc và thành công, Cùng Hạnh Phúc Books cũng thực hiện các khoá hướng dẫn thực hành online và offline. Hãy cùng tham gia vào trang “Cộng đồng Cùng Hạnh Phúc” trên Facebook bạn nhé!

Cùng mở sách
Hạnh phúc đến
Phúc đức gieo.

Giỏ hàng

Tổng: 0 VND

sm-zalo